2Tim 2

210_preachingephesus

LÉGY ERŐS A KEGYELEMBEN!

1 Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. 2 És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. 3 Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. 4 Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. 5 Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. 6 A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. 7 Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. 8 Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, 9 amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. 10 Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. 11 Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. 12 Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.

(1) erősödjél meg – Valószínűleg a Szent Lélek megerősítő hatására gondol (1,7.14), aki Isten Krisztus Jézus általi kegyelmét közvetíti (ld. Tit 2,11).

Miként lehet valaki erős a kegyelmen keresztül? A kegyelem Isten általunk ki nem érdemelt pártfogása a mi oldalunkon. Ahogy meg vagyunk mentve Isten kegyelme által (Ef 2,8.9), annak alapján is kell élnünk (Kol 2,6). Ez a Krisztusban és az ő hatalmában való teljes bizalmat jelenti, és nem azt a fajta tiszteletreméltó, de sehova nem vezető igyekezetet, hogy a saját erőnkből próbálunk a Krisztusért élni. Fogadd el és használd fel a Krisztus erejét! Ő ad neked erőt arra, hogy elvégezd az általa rábízott munkát.

(4) aki harcosává fogadta – Szó szerint: στρατολογήσαντι  = aki besorozta a seregébe, azaz a Krisztus. Pál felszólítja Timóteust, hogy őrizkedjen az elterelő, zavarkeltő tevékenységektől és szenteljen intenzív figyelmet a Krisztusnak. Timóteus nem a megtéréssel lett a »Krisztus katonája«, hanem amikor kijelentetett, hogy őt is a hitet terjesztő szolgának hívja el – először Pál oldalán. Nem mindenki alkalmas erre a szolgálatra, csak az, akit Isten erre kifejezetten elhív, azaz a Krisztus seregébe felvesz. A légiósok intenzíven gyakoroltak, komoly kiképzésen vettek részt, mielőtt harcba küldték őket. Timóteus ezt is kiállta és ekkor már az éles »harcban« kellett részt vennie vezetőként, az élen küzdve.

Katonaként nekünk is fel kell adnunk a világi biztonságot és ki kell tartanunk a kemény kiképzésben, küzdelemben. Látni fogjuk, hogy szenvedésünk »kifizetődik«, mert részt vehetünk Isten diadalmenetében, megnyerhetjük az embereket a Krisztusnak és egy napon örökké élünk majd ővele.

(13) ő hű marad – Pál alapja megvolt arra, hogy beszéljen a Krisztussal szembeni ellenállásról, de azután isteni kegyelmet, hitet és szeretetet kapott (1Tim 1,13-14). Lásd még Deut 7,9; Zsolt 31,5; 1Kor 1,9; 10,13; 2Kor 1,18. Az emberi hitetlenség nem annullálja Isten teljes és örök hűségét (Róm 3,3-4).
önmagát meg nem tagadhatja – Isten személye változhatatlan (Mal 3,6; Zsid 13,8). Ez Timóteus felé lehet egy figyelmeztetés, hogy ne gyengüljön meg. De lehet emlékeztető is Istennek az őhozzá bűnbánattal és hittel fordulóknak nyújtott bőséges kegyelmével és szeretetével kapcsolatban (1Ján 1,9).

Jézus hűséges. A mi oldalunkon marad még akkor is, ha olyan sokat kellett elviselnünk, hogy úgy tűnik, nem maradt már egy csepp hitünk sem. Bizonyos időkben hitetlenek és hűtlenek lehetünk, de Jézus hűséges azon ígéretéhez, hogy mindig velünk lesz az idők végezetéig (Mt 28,20). Krisztus segítségének a visszautasítása megtöri az Istennel való kommunikációnkat, de ő sohasem fordít hátat nekünk, ha mi hátat is fordítunk neki.

HITELES ÉS NEM HITELES MUNKÁSOK

14 Ezekre emlékeztesd és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. 15 Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. 16 A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, 17 és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Himenaiosz és Filétosz, 18 akik az igazságtól eltévelyedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét.

19 Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve: „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!” 20 Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. 21 Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.

(19) Isten irányít mindig; még akkor is egyesek eltérnek az ő útjáról. alap – Az egyházra, a lokális gyülekezetre vonatkozhat, ami mindenkit magába foglal, akit az Úr ismer (Num 16,5; Náh 1,7; Jn 10,14.17), és aki egyetértőleg elfordul a gonoszságtól, vagyis gyökeresen elhatárolódik tőle. De az alap lehet Isten (Krisztus) maga, az ígéretei és megmentő cselekedetei (1Kor 3,11; Ef 2,20).

A hamis tanítók folyamatosan hazugságokat terjesztenek. Egyesek megkísérlik megsemmisíteni az igazságot, mások jól felhígítják azt hibás magyarázatokkal – tudatosan, vagy tudatlanságuk miatt. Megint mások egyszerűen törlik az igazságot azzal, hogy azt mondják, Isten igazsága többé nem alkalmazható (pl.: ez vagy az a kijelentés a Bibliában az ókorban érvényes volt, de ma már nem érvényes). De nem számít, hogy hányan követik a hazugokat, Isten megbízható igazsága sohasem változik, sohasem rendül meg és sohasem halványul el. Ha Isten igazságát követjük, akkor az Isten által kívánt módon fogunk élni.

22 Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. 23 Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. 24 De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, 25 aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, 26 és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.

(22) Kerüld … törekedj – Krisztus megszabadít a gonosztól (Róm 6,18) és az igazságra, a hitre, a szeretetre való törekvéssel helyettesíti és más tulajdonságokkal (Fil 4,8-9).
ifjúkori kívánságok – Jelentheti a nemi vágyat, de akár az éretlen gyávaságot is (1,7), függetlenséget a Lélekben való bizalom helyett (1,14), a gyümölcstelen vitákba való keveredést (2,14.16). Egy nézeteltérésnek természetesen nem kell veszekedésbe torkollnia – akár egy igevers értelmezése kapcsán -, de a téma lehet értelmetlen, ha Isten Igéje egyértelmű útmutatást nyújt. Egészen egyszerűen el kell azt fogadni, amit Isten mond, még akkor is, ha elsőre nem értünk vele egyet. Imádkozz a lelki megújulásért és megvilágosodásért, és Isten Lelke »megfordít« belülről, ha nyitott vagy az ő hatására.
azokkal együtt – A gonosz megbocsájtása és a jó keresése nem magányos küldetés, hanem olyan »projekt«, amelyben a hívők egymást segítik.

Elfutni néha gyávának tűnhet. A bölcs emberek viszont megértik, hogy fizikailag is kivonni magukat a kísértésből gyakran a legbátrabb tetté és válhat. Timóteust – fiatalemberként – Pál arra figyelmezteti, hogy meneküljön mindattól, ami gonosz gondolatokat szülhet. Van-e neked vissza-visszatérő kísértésed, aminek nehezen állsz ellent? Vond ki magad fizikailag is minden olyan helyzetből, ami stimulálja a bűn irányába vivő szándékaidat! Tudni, hogy mikor távozz, ugyanolyan fontos képesség a lelki harcban, mint azt tudni, hogy mikor és miként kell harcolni (lásd még 1Tim 6,11).

A keresztény vezetőknek jellemükben és viselkedésükben egyaránt igaznak kell lenniük, mert kizárólag tisztaságukban lehetnek alkalmasak az Úr munkájára.

Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: