Lk 12

parables2bof2bjesus2bparable2bof2bthe2brich2bfool2bdrawing2bby2bt2bbertram2bpoole

1-12. BÁTORÍTÁS VALLÁSTÉTELRE

1 Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! 2 Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 3 Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. 4 Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. 5 Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom nektek: tőle féljetek! 6 Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. 7 Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok! 8 Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. 9 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. 10 Ha valaki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. 11 Amikor a zsinagógákba, a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, 12 mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.

(1) a farizeusok kovászától – Lásd a Mk 8,15 magyarázata.

(2) nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék – Ebben a kontextusban azt jelenti, hogy minden, amit képmutatással rejtegetnek, nyilvánosságra fog kerülni (vö. 8,17 magyarázata).

(1.2) Ahogy Jézus végignézett azon a nagy tömegen, amelyik várta, hogy szóljon hozzájuk, figyelmeztette tanítványait a képmutatásra: amikor valaki megpróbálni szentnek látszani akkor, pedig valójában messze van Istentől. A farizeusok nem tudták állandóan elrejteni hozzáállásukat. Az egoizmusuk úgy működik, mint a kovász, és nemsokára ki is mutatják, hogy kik is ők valójában: hataloméhes szélhámosok, és nem jó lelkületű, elkötelezett vallási vezetők. Könnyű haragudni a farizeusokra otromba képmutatásuk miatt, de mindegyikünknek ellen kell állnia a kísértésnek, hogy a tiszteletre méltóság látszatába fészkeljük be magunkat, miközben fényévekre vagyunk Istentől.

Mik a képmutatás jelei?

(1) A képmutató ismeri az igazságot, de nem engedelmeskedik neki: az emberek mondhatják, hogy Jézust követik, miközben nem engedelmeskednek Isten szavának.

(2) A képmutató csak a saját érdekét szolgáló életmódot él: lehet, hogy az emberek vezetésre csak azért törekszenek, mert szeretik a magas pozíciót és a kontrolgyakorlást, és nem azért, mert másokat szeretnének szolgálni.

(3) A képmutató a hitet rideg szabályokká redukálja: az emberek úgy is végezhetik, hogy saját szabályaikat és határozataikat ünneplik, amelyek azon véleményüket tartalmazzák, hogy szerintük Isten mit akar ahelyett, hogy magát Istent imádnák.

(4) A képmutatás külső alkalmazkodás belső realitás nélkül: lehet, hogy az emberek engedelmeskednek a részleteknek, de általános magatartásukban még mindig engedetlenek. Például egy személy gondosan megfizeti jövedelméből a tizedet, de munkatársaival goromba és utálatos.

Sok nem-keresztény a keresztények feltételezett (vagy valós) képmutatását használja kifogásként arra, hogy távol maradhasson Istentől és a gyülekezettől. Nézz rá gondosan az életedre. Nem vagy tökéletes, éppen ezért a tetteid és magaviseleted bizonyos időszakai muníciót szolgáltathatnak valaki számára arra, hogy képmutatónak bélyegezhessen téged. Bárhogy is legyen, látnod kell saját szívedet. Vedd észre a képmutatás fent leírt jeleit és bizonyosodj meg arról, hogy nem vagy-e azokban vétkes! Azután kérd Istent, hogy igaz módon élhess!

(3) belső szobában – A tároló helyiségeket más szobákkal vették körül, hogy senki se tudjon kívülről oda beásni.

(4) azután többé nem árthatnak – Az üldöztetéssel szembeni bátorítás (lásd Mt 10,28 és magyarázata).

(5) van hatalma, hogy a gyehennára vessen – Egyedül Istennek van erre hatalma. A görög szövegben a ge(h)enna szó a poklot jelöli (lásd Mt 5,22 magyarázata), ami nem keverendő össze a Hádésszal, ami a holtak helyének általános megnevezése.

(4.5) Az ellenállástól vagy a nevetségessé válástól való félelem gyengítheti a Krisztusról való bizonyságtételedet. Gyakran ragaszkodsz a békéhez és a kényelemhez, akár az Istennel való járásod rovására is. Jézus itt arra emlékeztet bennünket, hogy azt az Istent kell félned, aki mindig – és nem ideiglenesen – kézben tartja a következményeket. Ne engedj az egy személytől vagy csoporttól való félelemnek, ami visszatarthat a Krisztusért való kiállástól!

attól féljetek – Tiszteljétek a tekintélyét, féljétek fenségét és bízzatok benne. A 6-7. vers adja a bizalom alapját.

(6) öt verebet adnak két fillérért – Isten még a kis madarakra is figyel, amelyeket olcsón adnak ennivalóként.

(7) A valódi értéked, méltóságod Istentől való megállapításától és nem embertársaid megítélésétől függ. Az emberek aszerint értékelnek és kategorizálnak téged, hogy miként teljesítesz, mit érsz el és hogy nézel ki. Isten viszont gondoskodik rólad, mint minden teremtményéről, mert őhozzá tartozol. Így félelem nélkül nézhetsz szembe az élettel; értékes vagy Isten számára.

(8) vallást tesz rólam – Amikor valaki elismeri nyilvánosan, hogy Jézus a Messiás, Isten Fia (lásd Mt 16,16; 1Ján 2,22 és magyarázata), Jézus elismeri, hogy az illető az ő hűséges követője (vö. Mt 7,21).

(9) megtagadom – Lásd Mk 8,38; 2Tim 2,12 és magyarázata; vő. Mt 7,21; 25,41-46. Ugyanaz a görög szó szerepel Péter elutasításában (22,34; 22,61).

(8.9) Akkor utasítod el Jézust, amikor

 1. abban reménykedsz, hogy senki sem jön rá, hogy keresztény vagy;
 2. úgy döntesz, hogy nem szólalsz fel az igazságért;
 3. hallgatsz az Istennel való kapcsolatodról;
 4. be akarsz illeszkedni a társaságba és
 5. elfogadod a társadalom nem keresztény értékeit.

Ezzel szemben elismered Istent, amikor

 1. erkölcsös, egyenes, Krisztus-tisztelő életet élsz;
 2. keresed a lehetőséget, hogy megoszd a hitet másokkal;
 3. segítesz másoknak a szükségeiben,
 4. állást foglalsz az igazság mellett,
 5. szeretsz másokat,
 6. megvallod a Krisztushoz való hűségedet és
 7. életedet és erőforrásaidat arra használod, hogy az ő akaratát valósítsd meg a sajátod helyett.

(10) Szentlelket káromolja – Lásd Mt 12,31; Mk 3,29 magyarázata.

Jézus azt mondta, hogy a Szent Lélek káromlása megbocsájthatatlan. Ez sok őszinte keresztényt megijeszt, bár nem kellene. A megbocsájthatatlan bűn a sátánra jellemző, vagyis ellentétben áll a Szent Lélek által végzett munkával (lásd Mt 12,31.32; Mk 3,28.29 és magyarázata); tulajdonképpen a Szent Lélek munkájának és magának Istennek a tudatos és folyamatos elutasítása. Az a személy, aki erre a bűnre kötelezi el magát, az messze van Istentől és nincs tudatában semmilyen bűnnek. Ha attól félsz, hogy elkövetted ezt a bűnt, biztos lehetsz abban, hogy éppen ez az aggodalmad mutatja, hogy nem vétkeztél ilyen módon.

(12) a Szentlélek … megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell – Lásd Mt 10,19 magyarázata.

(11.12) A tanítványok tudták, hogy sohasem nyerhetnek egy vallási vitában a jól képzett zsidó vezetőkkel szemben. Mindemellett nem maradnak felkészítetlenek. Jézus megígérte, hogy a Szent Lélek a kellő időben megadja majd nekik a megfelelő szavakat. Lehet, hogy a tanítványok bizonyságtétele nem kelt másokban jó benyomást, de mindig Isten Jézus életén keresztül végzett munkáját emeli ki. Imádkozz a Krisztusról való bizonyságtétel lehetőségéért! A Lélek segítségének ezen ígérete nem kompenzálja a felkészülés hiányát. Emlékezz arra, hogy ezek a tanítványok három évnyi személyes tanításon és gyakorlati alkalmazáson vettek részt. Tanulmányoznod kell Isten igéjét. Isten ezeket az igazságokat a leghatékonyabb módon fogja eszedbe juttatni, amikor szükséged lesz rájuk.

13-21. A BOLOND GAZDAG

13 A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! 14 De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? 15 Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. 16 Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. 17 Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. 18 Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, 19 és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! 20 Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? 21 Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.

(13) ossza meg velem az örökséget – Deut 21,17 (lásd a magyarázatot) általános szabályt ad arra, hogy az idősebb fiú a fiatalabb fiú részének kétszeresét kapja. Az ilyen ügyekben felmerülő vitákat általában a rabbik rendezték el. Ennek az embernek a Jézus felé irányuló kérése önző és anyagias volt. Nincs jel arra, hogy a férfi komolyan odafigyelt volna arra, amit Jézus mondott (vö. 1-11. vers). Jézus egy a kapzsiság következményeiről szóló példázattal válaszolt.

(13kk) Az ehhez hasonló problémákkal leginkább a rabbikat keresték meg, hogy ők foglaljanak állást. Bár Jézus válasza nem a témára felel, de nem változtatja meg a témát. Jézus inkább egy magasabb rendű problémát céloz meg: a gazdagság felhalmozásával kapcsolatos korrekt hozzáállás. Az élet több, mint anyagi javak gyűjtése. Sokkal fontosabb az Istennel való kapcsolatunk. Jézus ennek a kérdezőnek a szívére tette az ujját. Amikor problémákat viszel imádságban Isten elé, ő gyakran ugyanolyan módon válaszol azt megmutatva, hogy miként kellene neked a problémával kapcsolatos hozzáállásodban megváltoznod és fejlődnöd. Gyakran ez nem az a válasz, amit vártunk, de a leghatékonyabb arra vonatkozóan, hogy Isten keze beavatkozhasson az életedbe.

(15) Jézus azt mondja, hogy a jó életnek semmi köze sincs a gazdagsághoz, tehát védekezz a kapzsiság (az után való vágyakozás, amink nincs) ellen. Ez pontosan az ellentéte annak, amit általában a társadalom mond. A reklámozók százmilliókat költenek arra, hogy meggyőzzenek téged arról, hogy ha egyre többet vásárolsz a termékükből, akkor sokkal boldogabb, elégedettebb leszel, és kellemesebben fogod magad érezni. Miként válaszolsz a vásárlásra irányuló folyamatos nyomásra? Tanuld meg kikapcsolni a drága csábítást, és helyette koncentrálj a valóban beteljesülő életre: Istennel való kapcsolatban élni és az ő munkáját végezni.

(16) példázat – Lásd 8,4 magyarázata.

(19) egyél … vigadozzál – Lásd Ézs 22,13 és magyarázata.

(18-20) Miért takarítasz meg pénzt? A nyugdíjas évekre gyűjtesz? Vagy hogy egyre drágább autókat vagy játékszereket (videókamera stb.) vehess? Jézus arra hív bennünket, hogy képesek legyünk a földhözragadt célokon túl gondolkodni, és azt használni, amit Isten az ő országáért nekünk adott. Hit, szolgálat és engedelmesség az Istenben való gazdagság útja.

(21) Isten szerint gazdag – Vö. kincsek a mennyben (Mt 6,20 és magyarázata; vö. Lk 12,34).

(16-21) Jézus történetében a gazdag ember azelőtt halt meg, mielőtt elkezdte volna használni mindazt, amit felhalmozott a nagy csűrökben. A nyugdíjas időszakra való tervezés – felkészülés a halál előtti életre – bölcs dolog, de teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy a halál utáni élet végzetes hatású. Ha csak azért gyűjtesz, hogy magadat gazdagítsd anélkül, hogy a másoknak való segítségre gondolnál, akkor az örökkévalóságba üres kézzel fogsz menni.

22-32. ISTEN GONDVISELÉSE

22 Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, 23 mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. 24 Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! 25 De aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? 26 Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? 27 Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. 28 Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! 29 Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok! 30 Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. 31 Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. 32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!

(22) ne aggódjatok – Lásd 29. vers; lásd még Fil 4,6-7 és magyarázata.

(27) liliomokat – Lásd Mt 6,28 magyarázata.

(28) Lásd Mt 6,30 és magyarázata.

(31) keressétek az ő országát – A 32. verstől a szöveg azt sugallja, hogy Jézus a hívőkhöz beszél, akik már megragadták az országot. Ez a parancs valószínűleg azt jelenti, hogy a keresztényeknek Isten országa lelki hasznait kell keresniük inkább, minthogy a világ anyagi javait (lásd Mt 6,33, ami azt mondja, hogy keressétek először az ő országát).

Isten országának mindenek felett való keresése azt jelenti, hogy Jézust az életed Urává és Királyává teszed. Neki kell minden területet kézben tartania: a munkádat, a terveidet, a kapcsolataidat. Isten országa csak egy a sok gondod közül, vagy minden tetted középpontja? Visszatartod-e életed bármely területét Isten irányításától? Uradként és Teremtődként ő szeretne segítséget nyújtani abban, amire szükséged van, illetve abban iránymutatást adni, hogy miként használd mindazt, amit neked ad.

(22-34) Jézus azt parancsolja nekünk, hogy ne aggódjunk. De hogyan kerülheted el a félelmet, az aggódást? Csak a hit képes téged a kapzsiság és mohóság okozta félelemtől megszabadítani. A munka és tervezés felelőssége jó dolog; leragadni az összes lehetőségen, ami félresikerülhet, helytelen és rossz. Az aggodalom értelmetlen, mert nem képes a szükségleteinket beteljesíteni. Az aggodalom ostobaság, mert a világegyetem Teremtője szeret téged és pontosan tudja, hogy mire van szükséged, de ezek közül nem minden szükségszerűen az, amire te törekszel.

Az aggódás legyőzéséhez szükséged van

 1. az Istenben, mennyei Atyádban való egyszerű bizalomra: ez a bizalom a hozzá való imádságban és nem az aggodalomban fejezhető ki;
 2. a problémáidra való rátekintésre: ezt a problémáid kezelésére és korrigálására irányuló gondolkodásmód, mentális stratégia kialakításával valósíthatod meg;
 3. segítségre képes támogató csoportra: találj néhány hívőt, akik imádkozni fognak érted, hogy megtaláld a bölcsességet és erőt ahhoz, hogy képes legyél kezelni a félelmeidet és aggodalmaidat.

33-34. AZ IGAZI KINCS

33 Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. 34 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

(33) adjátok el vagyonotokat – Jézus nem azt parancsolja tanítványainak, hogy minden vagyonukat adják el (lásd Mk 10,21 magyarázata). Ez az evangélium azt hangsúlyozza, hogy a gazdagságot és a jólétet nagylelkűen meg kell osztani a szegényekkel (lásd 21-26. vers).

adjátok alamizsnául – A gazdagság veszélye és az adakozás szükségessége jellegzetes téma Lukácsnál (lásd 3,11; 6,30; 11,41 és magyarázata; 14,13-14; 16,9 és magyarázata; 18,22; 19,8).

kincset a mennyben – Lásd 21. vers és magyarázata.

Ha a pénzt saját végcélodnak tekinted, akkor az gyorsan csapdába csal és elvág téged mind Istentől, mind a szükségben lévőktől. A pénz bölcs felhasználásának a kulcsa az, hogy meglátod, mennyi mindent tudsz Isten céljaira használni, és nem az, hogy mennyit tudsz összeharácsolni magadnak. Isten szeretete megérintette a pénztárcádat? A pénzed szabaddá tesz téged arra, hogy másoknak segíts? Ha így van, akkor tartós kincseket halmozol a mennyben. A pénzügyi céljaid és lehetőségeid megakadályoznak téged a nagylelkű adományozásban, a mások szeretetében, vagy Isten szolgálatában, add el, amit kell, hogy az életed az ő céljaival egy vonalba kerüljön!

(34) Ha pénzedet az üzleti ügyeidben koncentrálod, akkor a gondolkozásod arra összpontosít, hogy az üzlet profitábilis legyen. Ha mások felé irányítod, akkor az ő jólétük lesz a gondod. Mibe ölöd az idődet, a pénzedet és az energiádat? Min gondolkodsz a legtöbbet? Miként kell megváltoztatnod az erőforrásaid felhasználásának a módját annak érdekében, hogy még tisztábban adhasd vissza Isten országának az értékeit?

35-40. INTÉS VIGYÁZÁSRA

35 Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. 38 És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! 39 Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. 40 Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

(37) felövezi magát … felszolgál nekik – A mester megfordítja a szokványos szerepeket és a szolgáknak szolgál (vö. 22,27 és a 22,26 magyarázata; Mk 10,45; Jn 13,5-14 és magyarázata).

(38) éjfélkor vagy ha éjfél után – Lit.: második vagy harmadik őrségváltáskor. A második őrségváltás 22.00-tól 2.00-ig, a harmadik őrségváltás pedig 2.00-tól napfelkeltéig tartott. Az éjszakát négy őrségváltásra osztották a rómaiak (Mk 13,35), a zsidók pedig háromra (lásd Bír 7,19 és magyarázata); lásd Mt 14,25 magyarázata. Ezek valószínűleg a zsidó őrség két utolsó őrségváltása volt. A lakoma tehát az első őrségváltás idején kezdődött volna (naplemente – 22.00).

(40) Krisztus a visszatérése bizonyos, de az idejét nem tudjuk (lásd Mt 24,36; Mk 13,32 és magyarázata).

(40) Krisztus nem várt időben való visszatérése nem csapda vagy trükk, amely által Isten reméli, hogy meglepetésszerűen nyakon csíphet bennünket. Isten valójában késlelteti, halasztja a visszatérést, hogy így minél több embernek legyen lehetősége arra, hogy őt kövesse (lásd 2Pét 3,9). Krisztus visszatérte előtt van időnk átélni a hitünket és Jézus szeretetét visszatükrözni a másokkal való kapcsolatban.

Azok az emberek, akik készen állnak Uruk visszajövetelére,

 1. nem képmutatók, hanem őszinték (12,1);
 2. nem félnek, hanem készek a bizonyságtételre (12,4-9);
 3. nem aggódnak, hanem bíznak (12, 25.26);
 4. nem kapzsik, hanem nagylelkűek (12,34);
 5. nem lusták, hanem szorgalmasak (12,37).

(35-40) Jézus újfent azt mondja, hogy el fogja hagyni ezt a világot, de valamikor a jövőben vissza fog térni (lásd Mt 24-25; Jn 14,1-3). Azt is mondta, hogy a követő számára egy királyságot készít elő. Sok görög ezt úgy képzelte el, mint egy mennyei, idealizált, spirituális királyságot. A zsidók ezt – mint Ézsaiás és János (a Jel szerzője) – egy helyreállított földi királyságként képzelték el.

(42-44) Jézus jutalmat ígér azoknak, akik hűek maradtak a Mesterhez. Míg mi gyakran anyagi és azonnali jutalmat árunk Istennek való engedelmességünkért, gyakran nem ez történik. Ha ez így van, akkor az a kísértés ér bennünket, hogy elkezdünk dicsekedni a teljesítményeinkkel, és csak akkor teszünk jót, ha valamit kapunk is cserébe. Jézus azt mondta, hogy ha most várunk jutalmakat, akkor a későbbieket viszont elveszítjük (lásd Mk 8,36). Mennyei jutalmad sokkal pontosabban fogja azt kifejezni, amit a földön tettünk, és sokkal nagyobbak lesznek, mint azt el tudnánk képzelni.

49-53. MEGHASONLÁS AZ EVANGÉLIUM MIATT

49 Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! 50 Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy! 51 Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek: semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. 52 Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel, és kettő a hárommal. 53 Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával.

(49) tüzet – Az Újszövetségben különféle szimbolikaként alkalmazva (lásd 3,16 magyarázata). Itt az ítéletet (49. vers) és a szakadást (51. vers) szimbolizálja. Azok a gonoszok esnek ítélet alá, akik el lesznek különítve az igazaktól.

(50) keresztség – Az a szenvedés, amit Jézus kell a kereszten kiálljon (lásd Mk 10,38 magyarázata).

A keresztség (lit.: bemerítés), amire Jézus hivatkozik, az ő jövőbeli keresztre feszítését jelenti. Jézus természetesen rettegett a fizikai fájdalomtól, de rosszabb lenne az Istentől való teljes elválasztottság lelki fájdalma, ami a világ bűneiért való halálát követné.

amíg végbe nem megy – A kereszten elhangzó szavak jelzik a beteljesülést (lásd Jn 19,28.30 és magyarázata). Jézus szerette volna, ha a szenvedés órája már elmúlt volna.

(51-53) Ezekben a furcsa és nyugtalanító szavakban azt jelenti ki Jézus, hogy az ő jövetele gyakran okoz konfliktusokat. Mivel ő választ vár, a családok kettészakadhatnak, amikor valaki azt választja, hogy őt követi, mások pedig elutasítják azt. Jézus nem engedi meg a középutat. Lojalitást és elkötelezettséget vár, néha egy-egy kapcsolat megszakadásáig. Azt akarod kockáztatni, hogy a családod helytelenítse az Úr követését?

54-56. AZ IDŐK JELEI

54 Azután szólt a sokasághoz is: Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. 55 Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. 56 Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?

(54-56) A nyugati szél a Földközi-tenger felől fújt; a déli szél a sivatag felől. Bár az emberek az ilyen jeleket képesek arra használni, hogy előre jelezzék az időjárást, de nem képesek felismerni a lelki válságok jeleit, a Messiás érkezését, fenyegető halálát, a Rómával bekövetkező konfrontációt és ezeknek az eseményeknek az ő életükre gyakorolt örök hatását.

(54-57) Az írott történelem legnagyobb részére igaz, hogy a legfőbb elfoglaltság a földművelés volt. A földművelő megélhetése közvetlenül függött az időjárástól. Csak a megfelelő mennyiségű napsütésre és esőre – nem túl sok, nem túl kevés – volt szüksége az életben maradáshoz, és megtanulta értelmezni a természet jeleit. Jézus földet rengető eseményt jelentett be, ami sokkal fontosabb lesz, mint az éves termés: Isten uralmának eljövetele. Ahogy a sötét felhők előre jelzik a vihart, vannak olyan jelek is, amelyek azt jelzik majd, hogy nemsokára eljön Isten országlása. De Jézus hallgatósága, bár képesek voltak az időjárás jeleit értelmezni, szándékosan figyelmen kívül hagyták az idők jeleit.

57-59. MEGBÉKÉLÉS ÚTKÖZBEN

57 De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes? 58 Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. 59 Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.

(57) ítélitek meg magatoktól – A farizeusok bizonygatásai ellenére; a római rendszer ellenére, a családi nyomás ellenére az embernek Istent kell elfogadnia. Az idők jelei azonnal döntésre hívnak – az ítélet előtt, ami a zsidó nemzetre jött.

(58) útközben … megegyezni, nehogy – Rendezd a számlákat, mielőtt nem késő!

Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: