Mt 24,3-22: A NAGY MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJE

Halász Zsolt

3 Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? 4 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! 5 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek. 6 Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. 7 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. 8 De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. 9 Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. 10 Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11 Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12 Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. 13 De aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14 Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég. 15 Amikor tehát meglátjátok, hogy „a pusztító utálatosság” ott áll a szent helyen – erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg! –, 16 akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, 17 aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, 18 és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. 19 Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! 20 Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök. 21 Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. 22 Ha nem rövidíttetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.

3: Olajfák hegye – Hegygerinc egy-két kilométernyire a Kidron-völgyön túl Jeruzsálemtől keletre, ami mintegy 100 méterrel magasodik a város fölé.

mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? – Jézus foglalkozik a kérdésekkel, de nem különíti el élesen azokat egymástól. Bár úgy tűnik, hogy az utolsó napok leírása (ami Jézus testté lételével kezdődik és a második visszajövetellel végződik) a 4-14. versben jelenik meg, Jeruzsálem megsemmisülése a 15-22. versben (lásd még Lk 21,20), Krisztus jövetele pedig a 23-31. versben. A beszélgetés vége nagyobb részt arra vonatkozó figyelmeztetésekből és buzdításokból áll, hogy a megpróbáltatások, üldözések és a Felkent visszajövetelének idejével kapcsolatos bizonytalanságok között is felelősen és bátran éljük életünket (24,32-25,46). Ez az utolsó szakasz (25,1-13.14 – 30,31-46) néhány a végső időkre vonatkozó példabeszédet tartalmaz.

Mivel Jézus előre elmondja, hogy a templom teljesen le lesz rombolva, a tanítványok azt hiszik, hogy ez annak az egész korszaknak a vége lesz, amit ők maguk ismernek. Jézus válasza elkülöníti azt a két eseményt egymástól, amit a tanítványok összekapcsoltak.

5: az én nevemben – Azt feltételezve, hogy ők a Messiás (ld még Mk 13,6).

8: vajúdás kínjai (szülési fájdalmak) – A rabbik akkoriban “szülési kínokról”, értsd: szenvedésekről beszéltek, amelyek megelőzik a Messiás érkezését (ld. Ézs 13,8).

hirdetik … az egész világon – A zsidósággal kapcsolatos irányultsága ellenére Máté egyetemes, az egész világra kiterjedő kitekintéssel bír.

bizonyságul minden népnek – Ennek a missziói mandátumnak, megbízatásnak teljesülnie kell a vég eljövetele előtt.

A 4-8. versekben olvasható hamis messiások megjelenése, háborúk, éhínség és földrengés mind megtörtént a Krisztus keresztrefeszítése és a templom Kr.u. 70-ben történő lerombolása közt eltelt 40 évben. Josephus, az I. századi zsidó történész mindegyikről ír. Az Újszövetség az éhínségről (ApCsel 11,27-28) is és a földrengésről (ApCsel 16,26) is ír. Ezek nem azok a jelek, amelyekről a tanítványok kérdést tettek fel, bár a vég még hátra van. Ezek inkább a szülési fájdalmak kezdetei. Ezek az események olyanok, mint a terhes asszony vajúdási fájdalmai: azt demonstrálják, hogy van egy baba, amit a test ki akar adni magából, de ezek a fájások önmagukban nem elegendőek annak a megjósolására, hogy pontosan mikor következik be a szülés.

A 9-13 versek azokról az üldözésekről, mártíromságokról, hitehagyásokról, hamis prófétákról és csalásaikról, a gonoszság jelentős megerősödéséről és a szeret fogyatkozásáról szólnak, amelyek még előttük állnak. A Kr.u. 30 és 70 között íródott újszövetségi levelek mindegyikről tanúságot tesznek; a Zsidókhoz írt levél és az 1Pét akkor íródtak, amikor a keresztények üldözése megnövekedett. A Zsid a hit elhagyásának borzalmas következményeire figyelmeztet. A 2Pét és a Júd a hamis prófétákkal csatázik, és Pál majd minden levele a szeretet elmélyítését és a gonosz kerülését hangsúlyozza. Az igazi hívők mindenesetre erősen állnak a végsőkig és szellemi értelemben meg lesznek mentve.

11. Az Ószövetség gyakran szól a hamis prófétákról (2Kir 3,13; Ézs 44,25; Jer 23,16; Ez 13,2-3; Mik 3,5; Zak 13,2). A hamis próféták úgy vélték, hogy Istentől kaptak üzeneteket, de igazából jólétről és gazdagságról szóló üzeneteket közvetítettek. Azt mondták, amit az emberek hallani szeretnének (a jó értékesítő egyik ismérve) még akkor is, amikor a nép nem úgy követte Isten, mint ahogy kellett volna. Jézus idejében is voltak hamis próféták, és ma is vannak. Ők azok a népszerű vezetők, akik azt mondják a népnek, amit azok hallani akarnak, pl.: “Isten azt akarja, hogy te gazdag legyél”, “Tedd azt, amit a kívánságaid mondanak neked”, “Nem létezik olyan, hogy bűn vagy pokol”. Jézus azt mondta, hamis tanítók fognak jönni, és figyelmeztette tanítványait – ahogy minket is -, hogy ne hallgassanak veszélyes szavaikra.

15: a “pusztító utálatosság” – βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως = a pusztulást okozó utálatosság. Az első hivatkozás erre a Dániel könyvében található Kr.e. 168-ból, amikor Antiochos Epiphanes pogány oltárt emeltetett Zeusznak a jeruzsálemi templom szent oltárán. Egyesek szerint még két állomása volt a jóslatok beteljesülésének Dánielnél és Máténál: (1) a templom rómaiak általi lerombolása Kr.u. 70-ben és (2) az antikrisztus képének a jövőben várható felállítása Jeruzsálemben (ld. 2Thessz 2,4; Jel 13,14-15; lásd még Dán 9,25-27; 11,31).

aki olvassa, értse meg – Ezek valószínűleg Jézus saját szavai, nem Mátééi, melyekkel arra buzdítja Dánel próféciájának az olvasóit, hogy értsék meg azt, amit olvasnak (de lásd Mk 13,14).

16: hegyekbe – A transzjordániai hegyekről van szó, ahol Pella volt. A jeruzsálemi kereszténye erre a területre menekültek a római megszállás alatt, nem sokkal Kr.u. 70 előtt. Némelyek azt gondolják, hogy hasonló menekülés lesz a jövőbeli csapások, megpróbáltatások időszakában (a Dán 9,27 alapján a hetvenedik “hét”-tel azonosítva).

20: sem télen, sem szombaton– Máté csak azért illeszti be ezt a mondatot, mert zsidóknak ír, akik számára tiltva volt a mérföld háromnegyedénél hosszabb utazás sabbath idején (“szombat napi járóföld”; ApCsel 1,12)

21: nagy nyomorúság …, amilyen nem volt – Josephus, a zsidó történész, aki jelen is volt, leírja Jeruzsálem pusztulását szinte teljesen azonos nyelvezettel (A zsidó háború 5.10.3-5; 6.3.3-5). Némelyek úgy hiszik, hogy a nagy nyomorúság szintén valamilyen jövőbeli időszakot jelöl.

22: rövidíttetnének meg … a napok – Vannak, akik azt tartják, hogy az a mondat azt jelenti, a nyomorúság olyan intenzitású lesz, mintha meg lenne engedve a hosszú folytatás és mindenki elpusztulna. Mások úgy vélik, hogy a rövidítéssel Krisztus egy előzőleg meghatározott időre hivatkozik (mint pl. a hetvenedik “hét” a Dán 9,27-ben, vagy a 42 hónap a Jel 11,2 és 13,5 locusaiban).

választottak – Isten kiválasztott népe.

Mt 24,3-22: A NAGY MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJE” bejegyzéshez egy hozzászólás

Új írása

  1. A Mindenható Isten a zsidóságot választotta ki hogy rajtuk keresztül irányítsa a világot. A tény az, hogy ez rosszul történik, ezért ilyen könyörtelen és fájdalmasan gonosz ez a világ. A zsidóság tehetsége ellenére (szerintem a legtehetségesebbek emberek) nem felel meg ennek a célnak, de a csapda ott van és Jézus ezt mondja el Máté ev. 24. részében, hogy a zsidóság várja a Messiást. A 21. század legmeghatározóbb tévedése pontosan ebből fog kirobbani.

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: