Mt 26,6-13: JÉZUS MEGKENETÉSE BETÁNIÁBAN

Halász Zsolt

6  Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 7  προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 8  ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ  ἠγανάκτησαν λέγοντες· εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 9  ἐδύνατο γὰρ τοῦτο  πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι  πτωχοῖς. 10  γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· 11  πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθʼ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 12  βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13  ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

6 Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, 7 odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. 8 Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták: Mire való ez a pazarlás? 9 Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. 10 Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük: Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, 11 mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. 12 Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. 13 Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.

6-13. Jézus betániai megkenetése Jézus letartóztatása történetének két szakasza közé van beillesztve. Ez azt mutatja, hogy kapcsolat van a kettő között, mivel ezen események legtöbbje nagycsütörtök éjjelén, vagyis közvetlenül Jézus pénteki megfeszítése előtt zajlik. Máté még Jézus elárulásának két nappal korábban kezdődő cselszövését is beilleszti (2. vers). A Jn 12,1-8 ennek az eseménynek a pontos kronológiáját is megadja; Máté – a Mk 14,3-9-et követve – ide helyezi a történetet, hogy a szakaszokat tematikusan csoportosítsa.

Máté és Márk tehát ezt a történetet közvetlenül az utolsó vacsora elé helyezi, míg János ezt a dicsőséges bevonulás előtti eseményként tartalmazza. A három közül talán János helyezi el kronologikus értelemben helyesen. Emlékezzünk arra, hogy az evangélium íróinak a fő célja az volt, hogy Jézus üzenetének a minél pontosabb lejegyzését adják és nem az, hogy Jézus élete eseményeinek pontos időrendi sorrendjét. Máté és Márk valószínűleg azért választották ennek az események az ilyen jellegű elhelyezését, hogy éles kontrasztként mutassák be Mária tökéletes odaadását és Júdás árulását, ami evangéliumaikban a következő esemény.

6. a leprás Simon – Máshol csak a Mk 14,3-ban említve; bár a Simon általánosan használt zsidó név volt az I. században. Valószínűleg a lepra egy jól ismert áldozata volt, akit Jézus meggyógyított.

7. egy asszony– Mária, Márta és Lázár testvére (ld. Jn 12,1-3).

alabástrom tartóban drága olaj – Az ókori idők legtöbb alabástroma inkább márvány volt (ld. még Mk 14,3). Ez a történet felidézheti bennünk a Lk 7,37-et, de az egyéb körülmények, beleértve a környezetet is, különbözik a jelenlegi történetétől. Úgy tűnik, hogy ez egy egészen más esemény. Az alabástrom edény egyébként áttetsző gipszből faragott tartó volt, amit illatosított olaj tárolására használtak.

Alabástrom edény és 30 ezüst

asztalnál ülő – az eredeti görög szó (ἀνακειμένου / ἀνάκειμαι / praes.part.mp.sg.masc.gen.) nem ülést, hanem támaszkodó testtartást mutat, ami egy párnán félkaron történő támaszkodást jelent egy alacsony asztal mellett, amikor is a láb az asztalra merőlegesen van kinyújtva, és a szabadon maradó kézzel esznek. A formális étkezések során ez volt a bevett és szokásos testtartás.

8-9. Minden tanítvány viselkedése felháborodást mutat, de János evangéliuma szerint Júdásé kiemelkedően az volt. A Jn 12,4-6 mutatja, hogy Iskarióti Júdás volt az elsődleges ellenző és hogy az ő motivációja nem őszinte, mert ő kapzsi tolvaj volt.

10. jót – Az eredeti görög szónak (καλὸν) mind esztétikai (= szép), mind erkölcsi (= jó) jelentése is van.

11-12. Jézus a Deut (5Móz) 15,11-re utal, ami arra emlékezteti a zsidókat, hogy mindenkor segíteniük kell a szegényeket és a szükségben levőket (és tőlük ez el is várt): Mert a szegények nem fogynak el a földről; ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéredhez. Jézus szavai nem felmentést adnak a szegények elhanyagolása alól, hanem megengedik annak a pénzösszegnek egyszeri előzetes elköltését, amely egy halott testnek a bebalzsamozására lett félretéve. Ráadásul a saját halála előtt engedi meg ezt a nagylelkűséget.

13. Jézus megjósolja, hogy ezt az eseményt az evangélium hirdetése során mindig fel fogják idézni. A történetnek az evangéliumokba való beillesztése a prófécia beteljesülését erősíti.

szovegzar

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: