Mt 26,47-56: JÉZUS ELFOGÁSA

Halász Zsolt

47Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 48ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν. 49καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε, ῥαββεί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 50ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὃ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 52τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται· 53ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 54πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 55Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. 56Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.47 Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. 48 Az árulója ezt a jelet adta nekik: Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el! 49 És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: Üdvöz légy, Mester! – és megcsókolta őt. 50 Jézus ezt mondta neki: Barátom, ezért jöttél! Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. 51 Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 52 Ekkor így szólt hozzá Jézus: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. 53 Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? 54 De akkor miképpen teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell történnie? 55 Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem! Mindennap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. 56 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.


47-56. Jézus letartóztatásának minden egyes mozzanata azt tükrözi, hogy Jézus pontosan tudta és értette, hogy mi történik vele, képes volt ellenállni, de tudatosan és akarattal választotta az Istennek való engedelmességet.

47. Júdás, egy a tizenkettő közül – Máténál – a 14. vers után – furának hangzik ez a megnevezés, de lehet, hogy emögött az a gondolat húzódik meg, hogy egy Jézushoz ennyire közel álló volt az elárulója.

48. megcsókolok – Jézus valószínűleg összegyűjtötte a tanítványait, emiatt a sötétben nehéz volt megbizonyosodni arról, hogy melyikük is Jézus. A csók azonosíthatja őt. A férfiak gyakran köszöntötték egymást csókkal mindkét arcukon, de természetesen a barátság és nem az ellenségesség jeleként. Júdás árulása emiatt még ironikusabbá válik (ld. Lk 22,48).

Júdás azt mondta a tömegnek, hogy azt az embert kell letartóztatni, akit ő megcsókol. Ez nem a római hatóságok és katonaság által a római jog alapján elrendelt letartóztatás volt, hanem a zsidó vallási vezetők által elrendelt és a templomőrség által végrehajtott letartóztatás volt. Júdás megmutatta Jézust, és nemcsak azért, mert Jézust nehéz lett volna felismerni, hanem mert Júdás arról is egyességet kötött, hogy formálisan vádlója lesz Jézusnak egy lefolytatandó perben. Júdás képes volt a csoportot Jézus egyik pihenőhelyére elvezetni, ahol semmilyen nézelődő sem tudna beavatkozni a letartóztatásba.

49. Júdás nem talál emelkedettebb megszólítás, mint “rabbi” (= mesterem).

50. Barátom – Meglepően kedves megszólítás, feltételezve, hogy Jódás azért jött, hogy elárulja Jézust.

51. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak – ti. Péter (ld. Jn 18,10). / levágta a fülét – lehet, hogy Péter Malchus fejét célozta, de elvétette és csak a fülét vágta le.

52-54. Jézus egy közismert közmondást használt arra, hogy emlékeztesse Pétert: az erőszak erőszakot szül. Ezen felül Jézus azért jött, hogy az Írások által megjövendölt engesztelő halált  az emberekért elszenvedje – és ennek teljesülnie kell. Mindezek után, ha erőszakos ellenállást akart volna Jézus tanúsítani, akkor 72000 (tizenkét légiónyi) angyalt hívhatott volna a letartóztatás meghiúsítására.

53. sereg (gör. λεγιῶνας = légió) – Egy római légióban 6000 főnyi katona szolgált.

Péter meg akarta akadályozni a vereséget, mert nem látta, hogy Jézusnak meg kell halnia, hogy győzhessen. Viszont Jézus az Atya akarata iránti teljes elkötelezettséget mutatott. AZ ő uralmát nem lehet fegyverrel (ami adott esetben lehet csel, ármány és hatalmi játszma is) kivívni, hanem csak hittel és engedelmességgel. A Lk 22,51 feljegyzi, hogy akkor Jézus megfogta a szolga fülét és meggyógyította őt.

54. teljesednének be az Írások – Az 56. versben valószínűleg a Zak 13,7-re – Kard! Támadj pásztoromra, bizalmas emberemre! – így szól a Seregek Ura. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj! Még a bojtárokra is kezet emelek! – utal a szerző.

55. Jézus a letartóztatásának a módja ellen tiltakozott. A szanhedrin által küldött tömeg úgy jött érte, mintha Jézus egy közveszélyes bűnöző és lázadó lett volna.

Bár a vallási vezetők bármikor letartóztathatták volna Jézust, mégis éjszaka jöttek, mert féltek a tömegtől, amely mindennap kísérte Jézust.

szovegzar

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: