Ef 6,10-20: ISTEN FEGYVERZETÉNEK A FELÖLTÉSE

Halász Zsolt

10Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς ⌐ μεθοδίας ¬ τοῦ διαβόλου· 12ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 14στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, 16ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι· 17καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 18διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον [τοῦ εὐαγγελίου] 20ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11 Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12 Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 13 Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14 Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15 sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. 16 Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17 Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde. 18 Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; 19 és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, 20 amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.

10-20: Pál ezzel zárja levele buzdító szakaszát (4-6. fejezetek), vagyis leírja a mennybéli gonosz ellen vívandó harcot. Ennek a szakasznak három alszakasza van: (1) 10-13: legyünk erősek az Úrban; (2) 14-17: álljunk erősen a fegyverzettel; (3) 18-20: imádkozzunk állhatatosan. Pál kitekintése eddig kozmikus léptékű volt. A legelejétől kezdve a láthatatlan világra fordította figyelmét. Most a spirituális/lelki hadviselésre fordítja a figyelmét, ami a mennyei magasságban lévő gonosz ellen folyik.

10. erősödjetek … erejében – Azt foglalja magában, hogy az emberi erőkifejtés elégtelen, de az Isten ereje legyőzhetetlen.

11. Öltsétek magatokra – A 4,24-et idézi fel, ami azt javasolja, hogy az új személyiség felöltése alapvetően ugyanaz,mint Isten fegyverzetének a felöltése.

Isten fegyverzetét – Ez az, ami által megerősödhetünk az Úrban (10. vers). Bár a fegyverzet képe a pogány olvasókat a római katonák által viselt fegyverzetre emlékeztethette, Pál elsődlegesen az ószövetségi (zsidó Biblia) szakaszokra hivatkozik, amelyek JHWH fegyverzetét írják le (Ézs. 59,17) és az ő Messiására (Ézs 11,4-5). Lásd az alábbi megjegyzéseket is.

az ördög mesterkedései – Az ördög mint elsődleges ellenség jelenik meg, az ellenséges sereg vezetőjeként (12. vers).

12. nem test és vér ellen – Ez figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a keresztény lelki hadviselés, és nem emberi ellenségeket kell kaszabolni, mintha azok lennének a valódi ellenségek, és azzal a tévhittel szemben is, hogy  a csatát meg lehet vívni tisztán emberi erőforrásokkal. Az ellenség szellemi hatalom és erő, ami embereken (4,14.27) és intézményeken keresztül képes megnyilvánulni, de azok nem korlátozódnak kizárólag ezekre a megnyilvánulási formákra.

erők és hatalmak – Ld. Pál korábbi célzásaira a láthatatlan világban lévő hatalommal bíró lényekre (1,21; 3,10).

13-14: megállhassatok … álljatok meg – Ebben az összefüggésben nem a kép nem a gonosz hatalmának masszív inváziójáról szól, hanem az egyes katonákról, akik a rohamnak ellenállnak.

14.  felövezve … igazságszeretettel – A Messiás szimbolikus ruházata az Ézs 11,5-ben. A karakter (személyiség) – és nem a brutális erő – nyeri meg a csatát csakúgy, mint a Messiás esetében.

megigazulás páncélját (mellvértjét) – Itt is a harcos karaktere jelenti a legjobb védelmet. Maga Isten szimbolikusan úgy van leírva az igazságért való felvonulása során az Ézs 59,17-ben, mintha felvenné az igazság mellvértjét.

15. lábatokra, készen (a lábak készséggel felszerelve) – Itt a küldött lábainak a leírása az Ézs 52,7-ből tükröződik vissza a mezítlábas futás szokásából. Itt az evangélium üzenete képi metaforikusan össze van kapcsolva a római katonák védő és támogató lábbelijének (caliga) a képével.

békesség evangéliuma – Kifejezés, amely csak itt található meg a Bibliában (ld. 2,14-16; Róma 5,1)

16. hit pajzsát … kiolthatjátok … tüzes nyilát – Azt a nagy római pajzsot írja le, ami bőrrel volt bevonva, amit vízzel itattak át és arra szolgált, hogy a tüzes nyilakat semlegesítse. A hit az Isten erőforrásaiban való állhatatos bizalmat jelenti (1,19-20; 3,17), és szorosan kapcsolódik a közösség hitéhez (4,5.13). A tüzes a kísértéseket és a dühöt (4,26-27) jelenthetik, amelyekkel az egyének szembe kerülhetnek. A hamis tanítást és megoisztást is ide soroljuk, ami veszélyeztetheti a közösség egységét.

17-18. Lélek kardját … imádkozzatok … a Lélek által – Arra emlékeztet, hogy a csata lelki jellegű és Isten erejével kell azt megvívni, az igétől és Istentől függően imádságon keresztül. A Lélek kardja fegyver, ami önvédelemre és támadásra is szolgál. Ereje és hatékonysága a Lélekből fakad.

17. üdvösség sisakját – Az Ézs 59,17-nek hasonló a nyelvezete, a mellvért képe kapcsán. A sisak a katonát védte és – bizonyos körülmények között – a sisakok a katonai győzelem feltűnő szimbólumai voltak.

18. imádkozzatok Lélek által – Imádkozzatok a Lélek segítségével (ld. Róma 8,26). Az imádság nem egy másik darab a fegyverzetből, hanem az a mód,ahogy a hívők Isten fegyverzetét alkalmazzák és rendíthetetlenül állnak. A Lélek inspirálja és vezeti azt, aki kéri Istentől.

19. az evangélium titkát – Az evangélium titok, aminek fel kell fedetnie  és nyilvánosan hirdetni kell.

20. bilincsben (láncokban) – Ld. Fil 1,7.13 és KKol 4,3; Filem 10,13.

szovegzar

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: