Mt 28,16-20: A TANÍTVÁNYOK KÜLDETÉSE

Halász Zsolt

 16  Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 17  καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18  καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς.  19  πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 20  διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθʼ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.  16 undecim autem discipuli abierunt in Galilaeam in montem ubi constituerat illis Iesus 17 et videntes eum adoraverunt quidam autem dubitaverunt 18 et accedens Iesus locutus est eis dicens data est mihi omnis potestas in caelo et in terra 19 euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti 20 docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi

16 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17 És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. 18 Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.


16-20. A Krisztus által adott nagy küldetés a hívők számára (lásd még Mk 16,15-18; Lk 24,46-48; Jn 17,18; 20,21; ApCsel 1,8). A 10,5-6 és a 15,24 kizárólagos zsidómissziója mostantól az egész világra vonatkozó mandátum, multietnikus szolgálat. Akinek csak lehet – zsidónak és pogánynak egyaránt – meg kell adni a lehetőséget, hogy annak a népnek a tagja lehessen, “amely megtermi annak gyümölcseit” – 21,43.

16. tizenegy – Júdás öngyilkosságot követett el / hegyre – Nincs feljegyzés arra vonatkozóan, hogy Jézus speciálisan melyik hegyet határozta meg Galileában. Nem kizárt (de nem is biztos), hogy ez a Hegyi beszéd színhelye volt.

17. leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek – Így is lehet fordítani: “leborulva imádták, de kételkedtek” – a határtalan hit liturgikus megnyilvánulása mellett van kétség a szívben. Egy ilyen precedens nélküli esemény, mint a feltámadás hatására elképzelhető, hogy egyrészt némelyik vagy mindegyik tanítvány elismeri Jézus istenségét, ugyanakkor zavarodottak is azzal kapcsolatban, ami történt, és még mindig csodálkoznak azon, hogy mindez valóság. / némelyek – Valószínűleg a 11 tanítvány közül, de akár másokra is vonatkozhat ez. / kételkedtek– A feltámadásban való hit nem volt számukra azonnali és magától értetődő. A keresztrefeszítés traumatikus élménye után némi időbe került a tanítványoknak is a teljes hitre való eljutás (Ld. Lk 24,10-11.25-26.36-47).

18-20. A küldetéséhez való hűség eredményeképpen Jézus visszatért felemeltetett pozíciójába az Atya  isteni Fiaként a mennyben és a földön meglévő hatalmába. A Krisztus missziói programja: “tegyetek tanítvánnyá minden népet”. Ez három lépést foglal magában:

  1. “menjetek”
  2. “megkeresztelve”
  3. “tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek”

Amikor valaki meghal vagy elhagy bennünket, nagyon fontosak az utolsó szavai. Jézus ezekkel az utolsó szavakkal hagyta el tanítványait: az ő hatalma alatt vannak, még több tanítványt kell kinevelniük, be kell meríteniük és tanítaniuk kell ezeket a tanítványokat, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak, a Krisztus mindig velük lesz. Jóllehet Jézus az előzőekben csak a zsidósághoz küldte a tanítványait, mostantól a missziójuk világméretű – manapság úgy mondanánk, globális. Jézus a világ ura és meghalt az emberek, a népek bűneiért.

Al kell mennünk – akár a szomszéd ajtóig, akár egy másik országba – és tanítvánnyá kell tennünk másokat. Ez nem opció, hanem parancs mindazok számára, akik Jézust “Úr”-nak nevezik. Nem vagyunk mindannyian formális értelemben evangelisták, de mindannyian kaptunk ajándékokat arra, hogy teljesíthessük vele a küldetésünket. Ha engedelmeskedünk, meg lehet az a megerősítésünk, hogy Jézus a Felkent mindig velünk van.

18. hatalom – Ld. 10,1; lásd még 7,29; 16,28; Jn 17,2. / mennyen és földön – A Krisztus tekintélyének és hatalmának a hatásköre a teljes teremtett univerzum, mert Isten adott Jézusnak hatalmat égen és földön. Ugyanezzel a tekintéllyel és hatalommal adta Jézus a misszióra a parancsot. Ugyanezzel az autoritással ma is parancsolja nekünk a jóhír másoknak való továbbadását, és az ő tanítvánnyá tételüket a Királyságban.

19. tanítvánnyá – Ld. 5,1. Tekintélyénél és hatalmánál fogva Jézus megparancsolja a tizenegynek, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet (εθνη = a világ minden népcsoportját). Ennek a folyamatnak az elkezdése az I. században néha azt jelentette, hogy sok helyre el kellett menniük, de a fő parancs a tegyetek tanítvánnyá. Míg a tanítvánnyá tétel azt jelenti, hogy az embereket a megváltó Krisztus-hitre elvezetni, ennél többet is magában foglal: mindaz a táplálék is benne van ebben, amire szükségük van életük hátralévő részében. / minden népet – Szembeállítva 10,5-6 / megkeresztelve őket – A Krisztussal való egység és elköteleződés jeleként. Jézus figyel a bemerítés/megkeresztelés specifikus parancsára esetében a három személyű egy Isten megnevezésére is. / Atyának … Fiúnak … Szentléleknek – A Szentháromság doktrínája azt jelenti, hogy csak egyetlen igazi Isten van, aki örökkévalóan létezik és három személye van: Atya, Fiú és Szentlélek. Az istenség nevének egyes számú használata a három személy egységét jelenti, tehát nem vádolható a kereszténység triteizmussal. Ennek a trinitárius formulának a legkorábbi használata található itt. Jézus követője, ha nem volt megkeresztelve, akkor az az apostoli korszakban tulajdonképpen anomáliának, rendellenességnek volt tekintendő.

Jézus szavai megerősítik a Szentháromság valóságát. Némelyek azzal vádolják a teológusokat, hogy kitalálták a Szentháromság koncepcióját és belemagyarázták a Bibliába. Amint itt is láthatjuk, a koncepció közvetlenül magától Jézustól jön, bár nem használja a Szentháromság szót. Nem azt mondta, hogy kereszteljük meg őket az Atya, a Fi és a Szentlélek neveibe, hanem nevébe. A Szentháromság szó nem szerepel a Szentírásban, de jól leírja az Atya, Fiú és Szentlélek három-az-egyben jellegét.

A tanítványoknak meg kellett keresztelniük a tanítványokat, mert a bemerítés egyesíti a hívőket Jézus Krisztussal a bűn számára való halálukban és az új életre való feltámadásukban. A keresztelés a Krisztusnak való behódolást és engedelmességet, Isten útjának az akarását, és az Isten szövetségi népével való azonosulást.

20. tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek – Ez sohasem veszíti érvényét, egy egész emberi életen át sem. / veletek – Máté evangéliuma annak a személynek az újbóli megerősítő és felhatalmazó szavaival zárul, aki azért jött a földre, hogy az “Isten mivelünk” (Immanuél) legyen – 1,23. Jézus megígéri az ő (spirituális) jelenlétét a tanítványok számára, miközben erőt és hatalmat ad számukra a szolgálathoz. / a világ végezetéig – Valójában a korszak (αἰῶν) végéig, ami az emberi történelem végére vonatkozik, ahogyan azt mi ismerjük, vagyis amikor Krisztus visszajön. Akkor látható módon jelenik meg teljes népével az örökkévalóságban.

Miként van Jézus velünk? Jézus a tanítványokkal volt fizikailag, amíg fel nem emeltetett a mennybe, azután pedig spirituálisan a Szentlélek által (ApCsel 1,4). A Szentlélek lesz Jézus jelenléte, aki nem hagyja el őket (Jn 14,26). Jézus továbbra is velünk van napjainkban a Szentlélek által.

AZ ószövetségi próféciák és a Máté evangéliuma elején található nemzetségtáblák jelenítik meg Jézus igazoló iratát arra vonatkozóan, hogy ő a világ királya – nem katonai vagy politikai vezető ő, amint a tanítványok azt eredetileg remélték, hanem lelki király, aki legyőzhet minden gonoszságot és törvénytelenséget az ember szívében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: