Zsid 1: ISTEN LEGFŐBB KIJELENTÉSE A FELMAGASZTALT FIÚ

Halász Zsolt

1 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2 ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. 3 Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 4 Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. 5 Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten:

    „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged”,

majd pedig:

    „Atyja leszek, és ő az én Fiam lesz”?

6 Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól:

    „Imádja őt Isten minden angyala!”

7 És az angyalokról ezt mondja ugyan:

    „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává”,

8 de a Fiúról így szól:

     „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. 9 Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”

10 aztán

     „Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég. 11 Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, 12 és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha.”

13 Az angyalok közül kinek mondta valaha:

     „Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem”?

14 Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget.

1. sokszor Az ószövetség időszakára vonatkozik.  sokféleképpen – Isten sokféle kommunikációs módszerére vonatkozik, beleértve a meglátogatást, álmokat, jeleket, példabeszédeket, hasonlatokat és eseményeket (ld. Ézs 28,10).

2. a Fiú által – Úgyis megfogalmazható, hogy “olyan személyen keresztül,mint a Fiú”. A hangsúly a kijelentés jellegén marad. A Fiú ezen kijelentése, olyan kijelentés, ami nem annyira abban van, amit mondott, hanem hogy ki ő és mit tett. mindennek örökösévé – Jézus fog mindent örökölni, mert ő maga az Isten örök Fia (ld. Ézs 9,6.7; Mik 5,2). AZ ő öröksége az egyetemes domínium: Ő fog mindenkin és mindene uralkodni (ld. Róma 4,13; Jel 11,15). a világot teremtette – Az itt szereplő görög szó nemcsak világokat jelenthet, hanem korszakokat is. Így a világok az egész teremtett univerzumot jelenti; mindent mindent időszakban. A Fiú az egész történelem ura. Ő “kezelte” az univerzumot annak történelme során az Atya közvetítőjeként.

3. [Isten] dicsőségének kisugárzása – Eredetileg: ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, vagyis “az ő [ti. Isten] dicsőségének és karakterének a kifejeződése”.  Azt a kisugárzást jelenti, ami Isten lényegi dicsőségéből származik (ld. Jn 1,14; 2Kor 4,4.6). A Zsidókhoz írt levél írója azt hangsúlyozza, hogy ez nem egy visszavert fény, mint mondjuk a hold fénye. Ehelyett ez saját fény, mint a nap sugara. Jézus dicsőséges világossága abból ered, hogy lényegileg isteni személy. A lényének képmása kifejezés az Újszövetségben csak itt fordul elő és a jelentése “pontos megjelenése” vagy “pontos karaktere” A görög irodalomban ezt a szót akkor használták, amikor egy érmének a présszerszámról való nyomására utaltak. A Fiú Isten pontos megjelenése, mert ő maga is Isten (ld. Kol 1,15). Az itt lényének fordított görög szó valójában “természet”-et is jelenthet; “természetének képmása”. Amikor Jézus azt mondja, hogy “aki engem látott, az az Atyát látta” (Jn 14,9). A hordozza azt jelenti, hogy fenntartja vagy viszi utalva arra a végső cél felé való mozgásra, haladásra. A Fiú nemcsak megteremtette az univerzumot hatalmas szavával, hanem fenntartja és irányítja is pályáján. megtisztítottMegmosott vagy kitisztított. A megváltás dicsősége messze nagyobb, mint a teremtés dicsősége. AZ Isten Fia nem azért jött le, hogy elkápráztasson a fényével, hanem hogy eltakarítsa a bűneinket. ült – A főpapi és/vagy királyi tisztség elfoglalásának formális aktusára utal, és azt a kontrasztot is magában hordozza, ami a lévita pap szolgálatára vonatkozott, aki sohasem fejezte be a szolgálatát és nem ült le (10,11-13).

4. A Fiú feljebb való az angyaloknál, vagyis magasabb rangú, mert ő Isten jobbján ül, és mivel övé az örökség is. A Fiú nagyobb nevet szerzett, mint az angyalok. Ez a fenséges kép a 4,16 drámai meghívásáig épül tovább, hogy bátran jöjjünk a Fiú jelenlétébe.

5-14. A Zsid szerzője hét ószövetségi idézetet használ arra, hogy megmagyarázza, miért áll a Fiú az angyalok felett.


SZÓTANULMÁNY

1,3 ἀπαύγασμα (hapaugaszma)a kép kifejeződése (gör. karakter). A két kifejezés az Újszövetségben csak itt fordul elő (hapax). A kisugárzással fordított görög szó a fény dicsőséges forrásából emanálódó ragyogást jelenti, hasonlóan a nap sugaraihoz. Krisztus, mint Isten dicsőségének ragyogása, Isten kisugárzása, Isten dicsőségét fedi fel az emberiség számára. Az a görög kifejezés, ami lényének képmásaként lett lefordítva azt az eszközt jelentheti, amit bevéséskor vagy pecsételéskor használnak. Ebben az összefüggésben a szó azt jelenti, hogy a Krisztus Isten természetének a pontos megjelenése. Mivel Isten lényege, természete és lénye láthatatlan, a Fiú fedi fel nekünk Istent, mivel ő Isten látható pontos képmása.

1,6 πρωτότοκος (prototokosz) – (1,6; Róma 8,29; Kol 1,15) A szó első első tagjának (proto-) jelentése “időben az első” (temporális prioritás) vagy “pozíciója szerint az első” (preeminencia). Ebben az összefüggésben az előtérben a preeminencia áll. Mivel az Emberfia az “elsőpszülött” Isten minden teremtménye között. Lásd Ex 4,22; Deut 21,16.17; Zsolt 89,23, ahol is a görög Ószövetségben (LXX; Septuaginta) a prototokosz a preeminencia, elsőrendűség kifejezésére szolgál. Második, Krisztus emberi természetének leírására szolgáló leírásként ez azt fejezi ki, hogy a Fiú emberségében a legelső teremtmény az egész teremésben. A meghatározás semmi esetre sem azt jelenti, hogy a Krisztus maga Istentől teremtetett, mert a következő vers azt jelenti ki, hogy minden dolog Krisztus által (keresztül) és Krisztusért teremtetett. Mint minden dolog teremtésében résztvevő Krisztus maga nem lehet teremtett lény. Ehelyett ő Isten Fia, az Istenség  második személye, aki öröktől fogva létezett.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: