1Thessz 3

A HITÜKÉRT AGGÓDIK

1 Ezért amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy mi itt maradunk Athénban, 2 és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, 3 hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. 4 Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. 5 Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjam a hitetekről, nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá a mi fáradozásunk.

1. Amikor arra kényszerültek, hogy elhagyják Thesszalonikát, Pál és Szilász Béreába, a Thesszalonikától nyugatra fékvő legközelebbi városba ment. A thesszalonikai zsidók, akik Pállal szemben álltak, miután megtudták, hogy Pál Béreában van, oda is elmentek és felszították az ellenállást. Pál barátai ekkor kimenekítették őt Athén déli része irányába (ApCsel 17,13-15). Ott Pál üzent Szilásznak és Timóteusnak, hogy csatlakozzanak hozzá. De mielőtt ők megérkeztek volna, Pál elment Korinthusba, nem messze Athéntól nyugatra.

2. Mivel Pál maga nem tud Thesszalonikába menni, maga helyett Timóteust küldi. Szilász valószínűleg Filippibe ment vissza, ahol Macedóniában először álltak meg. Pál azért küldte Timóteust, hogy erősítse a thesszalonikai gyülekezetet, és hogy bátorítsa őket hitükben. A thesszalonikaiaknak, mivel már meg voltak váltva, szükségük volt a hitben való felépülésre és az állandóan és mindenhol jelen lévő ellenállással szembeni erősítésre. Mivel Timóteus fiatal volt és hiányzott nála Pál kipróbáltsága, Pál egy speciális terminológiát használ az ő ajánlásaként, amikor testvérünknek, sőt Isten munkatársanak nevezi (szó szerint) a Krisztus evangéliumában (συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ). Pál megmutatja Timóteusba vetett erős bizalmát azáltal, hogy őt küldte, ami nemcsak a thesszalonikaiak felé, hanem később a korinthusiak felé is (1Kor 16,10,11) és a filippiek felé is (Fil 2,19-23) megnyilvánult.

3-4. Tudomásul kell venni, hogy keresztény életben megjelennek a nehézségek és Pál figyelmezteti a közösséget a közeli megpróbáltatásokra. A Szentírás azt tanítja, hogy akik Isten igazsága szerint élnek, azok üldöztetést szenvednek (2Tim 3,12). Az üldöztetések okozta szenvedések miatt nem szabad a keresztényeknek levertnek lenniük. Ehelyett örülniük kellene annak, hogy méltónak találtatnak arra, hogy osztozhassanak Krisztus szenvedéseiben (lásd Mt 5,10-12)

5.kísértő az a gonosz lelki lény, akit Pál a 2,18-ban sátánként aposztrofál. Pál a történeti eseményeket úgy magyarázza, hogy megakadályoztatott abban, hogy visszatérhessen Thesszalonikába, és az üldöztetések, melyeket a címzetteknek el kellett viselniük saját társaiktól, végső soron részei az Isten országa és a gonosz birodalma közt folyó csatának (ld. Ef 6,12). A thesszalonikai gyülekezet zsidó-keresztény gyülekezet volt ebben az időszakban, vagyis a helyi zsidó közösségből tértek meg néhányan Pál szolgálatának hatására a Krisztushoz.

A sátán, a kísértő a legerősebb a gonosz lelkek között. Ereje és befolyása mind a lelki világot (Ef 2,1-3; 6,10-12), mind a fizikai világot (2Kor 12,7-10) érinti. A sátán még magát Jézust is megkísértette (Mt 4,1-11), de Jézus visszaverte támadásait és végső soron teljes győzelmet aratott felette, amikor meghalt a kereszten a mi bűneinkért és feltámasztatott a halálból, hogy új életet hozzon nekünk. A rendelt időben Isten örökre megbuktatja a gonosz hatalmát (Jel 20,7-10).

TIMÓTEUS ÁLTAL ERŐSÍTVE

6 Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. 7 Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. 8 Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. 9 Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, 10 amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait?

6-8. Pál aggódik, hogy a thesszalonikaiak összeroskadnak a gonosz kísértései alatt  és feladják keresztény (a Krisztus tanítását követő) hitüket. Ha ti szilárdan álltok – Pál örömét a thesszalonikaiak Krisztushoz való hűsége okozza.

9. Pál prioritást adott az imádságnak. Imádságaiban sem feledkezett meg hálát adni Istennek azért, amit tett. A keresztényeknek követniük kell Pál példáját a dicsőség- és hálaadásban a kéréseik mellett.

10. Pál vágya, hogy láthassa a thesszalonikaiakat nem elsősorban arra irányult, hogy a feléjük való szeretetének és érzelmeinek egy fajta kielégülést nyújtson, hanem arra, hogy kitölthesse vagy teljessé tehesse hitüket. Mindig van hely és lehetőség a fejlődésre, javulásra. A thesszalonikaiak kitartása az üldöztetésekben azt mutatja, hogy hitük növekedett; de Pál szerette volna még tovább fejleszteni őket. A közösségi beilleszkedésüket nem kellett fejleszteni, mert egy és ugyanazon zsidó közösségből származtak, sőt, az üldözések még jobban összekovácsolták őket. De Krisztus-ismeretük és -hitük további fejlesztésre szorult.

Nagy örömet jelent egy keresztény számára, amikor azt láthatja, hogy egy másik személy hitre jut és kipróbálttá válik. Pál számtalanszor átélhette ezt az örömöt. Hálát adott Istennek azokért, akik megismerték Krisztust, és ezek erős hitéért is köszönetet mondott. De folyamatos hitbeli növekedésükért is imádkozott. Ha az új keresztények örömet hoznak, akkor adj hálát értük és támogasd őket hitbeli növekedésükben. Hasznod volt mások szolgálatából? Ösztönzött téged valakinek az útmutatása vagy hűsége a Krisztusban való növekedésre? Gondold át, hogy miként mondhatnál valakinek bátorító szavakat, vagy miként lehetsz figyelmes felé. Tudasd ezzel a fontos személlyel, hogy az ő példáját követed, amikor hűséges vagy a Krisztushoz.

11 De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, 12 titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. 13Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen.

Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: