MÁRK EVANGÉLIUMA

stmark

Mi vagyunk a Number One! … A legnagyobbak, a legerősebbek, legügyesebbek … a bajnokok! Ilyen kijelentésekkel naponta követelik a fennhatóság igényét. Mindenki szeretné, ha egy győztessel társítanák. A vesztesek azok, akik az első helyről lemaradnak. Ezzel szemben Jézus szavai egyenest az ellenkezőjét mondják: és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája! Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (10,44-45). Jézus a legnagyobb – testté lett Isten, a mi Messiásunk -, de a történelembe szolgaként lépett be.

Ez Márk üzenete. Azért írta, hogy bátorítsa a római keresztyéneket és hogy bizonyítsa: Jézus a Felkent, a Messiás. Ennek érdekében Márk életteli képek gyors egymásutánját villantja fel – valós lényét az fedi fel, amit tett és nem szükségszerűen az, amit mondott. Jézus menet közben…

Márk – kihagyva Jézus születését – Keresztelő János igehirdetésével kezdi. Azután gyorsan végigmegy Jézus megkeresztelésén, a lakatlan helyeken  történt megkísértésén és a tanítványok elhívásán, hogy aztán közvetlenül Jézus nyilvános szolgálatába helyezzen bennünket. Látjuk, ahogy Jézus konfrontál egy démonnal, meggyógyít egy leprást, a bénát meggyógyítja és megbocsátja bűneit, akit barátai Jézus jelenlétébe engedtek le.

Azután Jézus elhívja Mátét (Lévi), vele és kétes barátaival vacsorázik. Ez a farizeusokkal és más vallási vezetőkkel való konfliktus kezdete, akik elítélik Jézust a bűnösökkel való együtt étkezésért és a sabbat megtöréséért.

A 4. fejezetben Márk szünetet tart annak érdekében, hogy mintát adjon Jézus tanításából – a magvető példája és a mustármag illusztrációja – és azután visszaugrik a cselekménybe. Jézus lecsendesíti a hullámokat, démonokat űz ki, és feltámasztja Jairus lányát.

Miután néhány napra visszatér Názáretbe és tapasztalta az otthont adó város lakosaitól történő visszautasítást, Jézus kiküldi a tanítványait, hogy mindenhol terjesszék a jó hírt. Heródes és a farizeusok ellenállása egyre erősödik, és Keresztelő Jánost lefejezik. De Jézus tovább tevékenykedik, megetet 5000 embert, eljut a szíro-föníciai asszonyhoz, meggyógyítja a süketnémát és jóllakat 4000 embert.

Végül, ideje feltárni a tanítványok előtt valódi lényét. Valóban tudják, hogy ki is valójában Jézus? Péter Messiásnak nevezi őt, de azonnal ki is derül, hogy nem érti, mi Jézus küldetése. A színeváltozás után Jézus folytatja a tanítást és a gyógyítást, konfrontál a farizeusokkal a válás témájában, a gazdag ifjúval az örök élettel kapcsolatban. A vak Bartimeust meggyógyítja.

Az események gyorsan vezetnek a tetőpont irányába. Az utolsó vacsora, az árulás, a keresztrefeszítés és a feltámadás drámai leírását látjuk Jézus tanításának további példáival együtt. Márk Jézust mozgásban, szolgálatban, áldozatban és megmentésben mutatja be nekünk. Amint Márkot olvasod, légy kész a cselekvésre! Légy nyitott arra, hogy Isten belép az életedbe, és állj készen arra, hogy a saját világodban szolgálj!

Alapvető adatok Márk evangéliumával kapcsolatban

CÉL: Bemutatni Jézus személyét, munkáját és tanítását

SZERZŐ: János Márk. Ő nem volt tagja a 12 tanítvány körének, de ő kísérte el Pált az első missziói útján (ApCsel 13,13)

EREDETI CÍMZETTEK: A római keresztyének, ahol az evangélium íródott

KELETKEZÉS DÁTUMA: Kr.u. 55 és 65 között

KÖRNYEZET: A római birodalom Tiberius császársága alatt. A birodalom, közös nyelvével és kiváló közlekedési és kommunikációs hálózatával megérett Jézus üzenetének a meghallására, ami gyorsan terjedt az egyik néptől a másikig.

KULCSFONTOSSÁGÚ VERS: Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (10,45)

KULCSFONTOSSÁGÚ SZEMÉLYEK: Jézus, a 12 tanítvány, Pilátus, a zsidó vallási vezetők

KULCSFONTOSSÁGÚ HELYSZÍNEK: Kapernaum, Názáret, Caesarea Philippi, Jerikó, Betánia, Olajfák hegye, Jeruzsálem, Gogota

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK: Valószínűleg Márk evangéliuma íródott elsőként. A többi evangélium idézi Márk evangéliumát 31 vers kivételével. Márk több csodát jegyez fel, mint bármely más evangélium.

Idővonal

idorend-mark

A könyv vázlata

A. Jézus a szolga születése és felkészülése (1,1-13)

Jézus nem bejelentés nélkül vagy váratlanul érkezett. Az ószövetségi próféták világosan előre megmondták az Isten által küldött Egyetlen érkezését, aki üdvösséget és örök békét hoz Izráelnek és az egész világnak. Aztán jött Keresztelő János, aki kihirdette, hogy a régóta várt Messiás végre eljött és nemsokára az emberek között lesz. Isten munkája során a napjaink világában sem jön Jézus bejelentés nélkül vagy váratlanul. Viszont még sokan elutasítják őt. Rendelkezésünkre áll a Biblia tanúbizonysága, de vannak, akik figyelmen kívül hagyják ugyanúgy, ahogy Keresztelő Jánosra sem figyeltek annak idején.

B. Jézus mint szolga üzenete és szolgálata (1,14-13,37)

1. Jézus szolgálata Galileában

2. Jézus szolgálata Galileán túl

3. Jézus szolgálata Jeruzsálemben

Jézusnak megvolt minden hatalma: halottakat támasztott fel, a vakot látóvá tette, deformált testeket állított helyre és lecsendesítette a viharos tavat. De Jézus mindezzel a hatalommal szolgálni jött az emberiséghez. Élete számunkra minta arra, hogy miként éljünk manapság. Ahogy Jézus Istent szolgálta és másokat is, így kell nekünk is tennünk.

C. Jézus a szolga halála és feltámadása (14,1-16,20)

Jézus szolgaként jött, sokan nem ismerték fel és el őt mint Messiást. Vigyáznunk kell, hogy mi ne utasítsuk el Istent vagy az ő akaratát abból eredően, hogy az nem illik abba képbe, amit mi magunknak Istenről kialakítunk.

Fő témák az evangéliumban

Jézus Krisztus

MAGYARÁZAT: Egyedül Jézus Krisztus az Isten Fia. Márknál Jézus azzal demonstrálja isteni voltát, hogy legyőzi a betegségeket, a démonokat és a halált.  Annak ellenére, hogy megvolt nála az a hatalom, hogy király legyen a földön, Jézus mégis az Atyának való engedelmességet választotta és meghalt értünk.

JELENTŐSÉG: Azzal, hogy Jézus feltámadt a halálból, azt bizonyította, hogy ő Isten, hogy ő meg tudja bocsájtani a bűnöket, és hogy rendelkezik azzal az erővel, amivel megváltoztathatja az életünket. Ha bizalommal hiszünk az ő megbocsájtásában, új életet kezdhetünk vele, mint vezetőnkkel.

Szolga

MAGYARÁZAT: Messiásként, Jézus földre jövetelével beteljesítette az ószövetségi próféciákat. Nem hódító királyként jött, hanem szolgaként. Azzal segített az embereknek, hogy Istenről beszélt nekik és meggyógyította őket. És még ennél is többet tett, életét adva bűnért való áldozatként a legtökéletesebb szolgálatot adta.

JELENTŐSÉG: Jézus példája okán nekünk is törekednünk kell Isten és mások szolgálatára. A Felkent királyságában való valódi nagyság a szolgálat és áldozat útján mutatkozik meg. A hatalom szeretete és a hataloméhség nem lehet motivációnk; ehelyett Isten munkáját kell végeznünk, mert szeretjük őt.

Csodák

MAGYARÁZAT: Márk több jézusi csodát jegyez fel, mint beszédet. Teljesen világos, hogy Jézus az erő és a tettek embere, és nem csak a szavaké. Jézus csodákat tett, hogy az embereket meggyőzze arról, hogy ki is ő, és hogy megerősítse tanítványait valódi személyével kapcsolatban: ő Isten.

JELENTŐSÉG: Minél inkább meggyőződünk arról, hogy Jézus Isten, annál jobban fogjuk látni az ő hatalmát és szeretetét. Hatalmas tettei mutatják meg nekünk, hogy ő képes bárkit megmenteni függetlenül az illető múltjától. Az ő megbocsájtással kapcsolatos csodái gyógyulást, egészséget és megváltozott életet hoznak azoknak, akik bíznak benne.

Az evangélium terjesztése

MAGYARÁZAT: Jézus nyilvános szolgálata elsősorban a zsidók felé irányult. Amikor a zsidó vezetők ellenkeztek vele, akkor a nem zsidó világ felé is fordult gyógyítva és hirdetve az evangéliumot. Római katonák, szíriaiak és más pogányok hallották az mennyek országáról szóló hírt. Sokan hittek és követték őt. Jézus utolsó üzenete a tanítványaihoz az volt, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék a megváltás örömhírét.

JELENTŐSÉG: Jézus átlépett a nemzeti, faji és gazdasági korlátokon azért, hogy terjessze a jóhírt. Jézus üzenete a hitről és a megbocsájtásról az egész világnak szól. Nemcsak a mi gyülekezetünknek, szomszédságunknak, vagy nemzetünknek szól. Tovább kell lépnünk saját környezetünk és szükségleteink határain annak érdekében, hogy teljesítsük Jézus Krisztus világra szóló akaratát: az embereknek mindenütt hallaniuk kell ezt a nagyszerű üzenetet, és megváltást kell nyerniük a bűneiktől és a haláltól.

forrás: Life Application Study Bible NIV; fordítás: Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: