János harmadik levele

Szerző és cím

Lásd még a bevezetést a János első és második leveléhez:
https://biblicatheologia.wordpress.com/2014/09/07/janos-elso-levele/
https://biblicatheologia.wordpress.com/2014/09/07/janos-masodik-levele/

A 2Ján-hoz hasonlóan, a 3Ján-t is nagy valószínűséggel a „presbiter” írta. Az újszövetségi és az apostoli időszakban a „presbiterek” (gör. πρεσβυτεροι) megnevezés valószínűleg a lokális gyülekezet pásztorló vezetőit jelölhette. Ezzel a titulussal először az ApCsel 11,30-ban jelennek meg, ahol jeruzsálemi gyülekezeti vezetőkről (pásztorokról) van szó Kr.u. 40 körül. Barnabás és Pál az általuk alapított gyülekezetekben „presbitereket”, elöljárókat neveztek ki a szolgálat végzésére (ApCsel 14,23). „Presbiterek”, „vének” elnököltek a jeruzsálemi tanácskozáson is (Kr.u. 49 táján) az apostolok mellett (ApCsel 15,2.4.6.22.23; 16,4). Körülbelül egy évtizeddel később a „presbiterekért”, „vénekért”, vagyis kétségtelenül az Efézus körüli területek gyülekezeteinek pásztoraiért küldetett Pál (ApCsel 20,17). „Vének” voltak a jeruzsálemi gyülekezet élén a főpresbiter – Jakab – mellett akkor is, amikor Pál a harmadik missziói útjának végén visszatért Jeruzsálembe (ApCsel 21,18). Ez jól mutatja azt, hogy a „vén”, „presbiter” titulust használták Efézusban a pasztorális vezetőkre abban a 20-40 éves időszakban, amikor a 2Ján és 3Ján keletkezett. Ezt a titulust a korai egyházban széles körben használták, különösen Jeruzsálem környékén, de messzi területeken is, mint Efézus. Az a tény, hogy Péter nagyobb földrajzi területek gyülekezeti vezetői „presbitertárs”-ának tartotta magát (1Pét 5,1), elfogadhatóvá teszi azt, hogy János ugyanilyen értelemben hivatkozzon magára is.

Datálás

Lásd a 2Ján bevezetését (https://biblicatheologia.wordpress.com/2014/09/07/janos-masodik-levele/). János valószínűleg az 1. század utolsó negyedében írt Efézus környékéről.

Téma

A 3Ján alaptémája az állhatatosság, céltudatos kitartás az ellenállással szemben. A levél címzettje – Gájusz – egy Diotrefész nevű bajkeverővel kerül szembe. Az „igazságban járás” által (3-4.) a keresztények megragadhatják és átélhetik azt az apostoli üzenetet, amit János minden egyes levelében közvetít.

Cél, alkalom, háttér

Felmerült az az elgondolás, hogy János második és harmadik levele eredetileg azért lett megtartva, mert azok egy mindhárom jánosi levelet tartalmazó csomag részei voltak. Eszerint a szemlélet szerint a 3Ján Gájuszhoz írt személyes levél, amely igazából a küldeményt vivő futárt, Demetriuszt ajánlja (12.); a 2Ján-t pedig hangosan kellett felolvasni Gájusz gyülekezetében; az 1Ján pedig a gyülekezetekben általánosan felolvasandó igehirdetés – szigorú értelemben véve nem is levél. Ez a szcenárió nem bizonyítható, de megfelelő hipotézisnek bizonyulhat annak elgondolása során, hogy miként keletkezhettek János levelei és miért őrizte meg azokat a korai kereszténység. Szerencsétlenségünkre Gájuszról semmilyen más információ nem áll rendelkezésünkre.

Kulcstémák János első levelében

János harmadik levele annyira rövid, személyes és helyzet-specifikus, hogy a benne fellelhető „témák” igazából legfeljebb tematikus hangsúlyok:

  1. A keresztény munkások utazásának támogatása nemes és szükséges
5-8
  1. A virágzó és egészséges szolgálat érdekében szükség lehet a gyülekezeti fegyelemre
9-10
  1. A hit kikezdhetetlen egységét különböző események próbálják meg
11

Időrend

janosidorend

Az üdvtörténeti összefoglaló

Amióta Krisztus megszerezte az üdvösséget, a hívőknek az ő igazságában kell folytatniuk az életüket.

Irodalmi jellegzetességek

János harmadik levele egy személyes levél, amelyet a szerző egyik barátjához címeztek. A szokásos levélírói konvenciók maguktól értetődőek: kezdő üdvözlés, instrukciós levéltest és lezáró üdvözlések. Ennek a bibliai könyvnek a levélként való azonosítását megerősíti az a mód is, ahogyan az ismeretségi körre való hivatkozások az irat kezdetétől a végéig megjelennek. Míg a 2Ján-t egy nem azonosított gyülekezethez írták, addig ez a levél tele van meghatározott személyekre és helyzetekre való hivatkozásokkal. Beszél az utazó keresztények vendégül látásáról. A fő motívum az „otthontól távoli otthon”, amit a megérkezés és a vendégek üdvözlése követ.

Szerkezet

  1. Üdvözlés: a presbiter Gájusz hűsége fölötti öröme (vv. 1–4)
  2. Gájusz dicsérete az utazó keresztény munkások támogatásáért (vv. 5–8)
  3. Aggodalom Diotrefész miatt (vv. 9–10)
  4. Tanács és Demetriusz ajánlása (vv. 11–12)
  5. A látogatás ígéretével való zárás (vv. 13–15)

Apostle-John_Rembrandt

(Crossway, ESV Study Bible-ből fordította Halász Zsolt; eredeti szöveg fellelhető: http://www.esvbible.org/resources/esv-study-bible/introduction-to-3-john/)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: